Letecký Klub Kamenný Most

info@leteckyklub-kamennymost.sk | GPS : +47° 51' 41.55", +18° 39' 5.19"

Aktuálne počasie

O letisku

Typ letiska Neverejné letisko pre letecké práce a lety všeobecného letectva
Zemepisné súradnice vzťažného bodu letiska N 47°51´832˝
S 18° 39´003˝
Poloha vzťažného bodu letiska Geometrický stred VPP
Nadmorská výška letiska 116 mn. m.
Druh prevádzky VFR, deň
VPP Rozmery 650x50m
Druh povrchu Trávnatý
Letiskové okruhy: RWY 15/33
Rolovacie dráhy: Rolovacia dráha je bez označenia a vedia z VPP k hangáru a technickej ploche
Prostriedky pre spojenie s lietadlom: rádiové VKV, volacia značka
„Kamennymost - Prevádzka“, 122,700 MHz
Náhradné letiská: Nové Zámky ( LZNZ )
Nitra ( LZ.. )
Druhy lietadiel motorizované vetrone, vetrone, ultraľahké lietadlá,
MET: Web: www.shmu.sk
Hangárový priestor pre cudzie lietadlá obmedzené, dohodnúť vopred
Ubytovacie astravovacie zariadenia Hotely a penzióny sú v okolitých obciach, mestách a rekreačných oblastiach
Zdravotná služba poliklinika a záchranná služba v meste t. č. 112
Bezpečnostná ochrana letiska je zabezpečené stálou službou

 

P O R I A D O K VPP

zletovej a pristávacej plochy pre vzlety a pristátia LŠZ a pre výcvik pilotov LŠZ.

1. Poloha vzletovej a pristávacej plochy:

8 km SE od kúpeľného mesta ŠTÚROVO v extraviláne obci
Kamenný Most, pri ceste 1. tr. č. 76 Štúrovo- Želiezovce

2. Majiteľ pozemku VPP:

Pozemky sú v správe Obecného úradu Kamenný Most a
majetkovo patria medzi nevysporiadané pozemky .


3. Prevádzkovateľ:

Letecký klub Kamenný Most,
sídlom Balassiho 36, 943 01 ŠTÚROVO


4. Údaje o VPP:
Poloha: StredVPP : N 47°51´832˝
S 18° 39´003˝

Rozmery: VPP: dĺžka: 650 m magnetický kurz 150 330
Šírka: VPP 50 m
Sklon: pozdĺžny 0 %, priečny 0 %
Vzťažná teplota: 26,0 C°
Nadmorská výška: 116 m
Povrch: tráva

5. Údaje o rolovacích dráhach a manipulačných plochách:

Na vzletovej a pristávacej ploche nie sú žiadne rolovacie dráhy, rolovanie sa vykonáva po VPP. Pevná manipulačná plocha pred hangárom využívané pri vytláčaní lietadiel z hangáru a do hangáru a pri plnení lietadiel LPH.

6. Podmienky pre kotvenie, odstavenia a hangárovanie lietadiel:

Pri vzletovej a pristávacej ploche je možnosť hangárovania, je tu vybudovaný hangár 24m x 16m . Odstavenie lietadiel je možné pri správcovskej budove kde je na to pripravený priestor strážením.

7. Ubytovacie možnosti:

Pri vzletovej a pristávacej ploche je možné ubytovanie 2 osôb v priestoroch unimobuniek. Ubytovanie je nutné ohlásiť v predstihu.

8. Prístup k VPP a verejné komunikácie:

VPP sa nachádza v extraviláne obci Kamenný Most, prístupná je odbočením z štátnej cesty Štúrovo – Želiezovce. Odbočenie je vyznačené dopravnou informačnou tabuľou.

9. Stráženie lietadiel:

Stráženie areálu VPP je zabezpečené stálou službou.

10. Letecká prevádzka:

Na VPP sa nachádza základná VPP a pracovná plocha.
Základná plocha – VP 330 150 je využívaná pre štarty a pristátia LŠZ. Vzlety a pristátia sú povolené v obidvoch smeroch.


11. Príletové a odletové postupy:

Odlety z VPP vykonávať z druhej okruhovej zátačky pravého alebo ľavého okruhu dráh. Prílety v zmysle platných letových predpisov.


12. Rolovanie:

Rolovanie vykonávať so zvýšenou opatrnosťou, aby neprišlo k ohrozovaniu lietadiel približujúcich sa na pristátie. Dodržiavať bezpečnostné vzdialenosti od prekážok.

13. Prevádzka a pohyb mobilných prostriedkov:

Vstup a pohyb mobilných prostriedkov na VPP je zakázaný.
V prípade potreby pri LPP treba riadne informovať vodičov
traktorov a áut o systéme pohybu pozdĺž VPP.

14. Iné informácie a údaje:

Telefónne spojenie s letiskom je na čísle: 0905 547322 Informácie o vetre a jeho smere: veterný rukáv na hangári. Motorové skúšky lietadiel sa musia vykonávať pred hangárom min. vzdialenosti
100 m so zreteľom na vietor.

Poriadaok VPP schváli: Ing. Milan Cibák Csc. – prezident SFUL
Pre LŠZ vypracoval: Ing. Július Bócz – predseda klubu